Δεύτερη Διεθνική Συνάντηση

Η δεύτερη διεθνική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Βαλένθια της Ισπανίας στις 6 Φεβρουαρίου 2019. Η ομάδα του έργου εξέτασε τα αρχικά βήματα που έγιναν για τους σκοπούς του Πρώτου Πνευματικού Προϊόντος (IO1) και το σχεδιασμό του Διαδικτυακού Διαγνωστικού Εργαλείου. Η συνάντηση ήταν πραγματικά καρποφόρα για την υλοποίηση μιας καινοτόμου προσέγγισης και οι εταίροι βρίσκονται στο δρόμο προς την επιτυχία!