4η Διεθνική Συνάντηση

Η τέταρτη διεθνική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας στις 27-28 Φεβρουαρίου 2020. Η κοινοπραξία είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει όλες τις δραστηριότητες του έργου μετά από μια σειρά εσωτερικών πιλοτικών δοκιμών των αποτελεσμάτων του. Τα επόμενα βήματα καθορίστηκαν και ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα πιλοτικά εργαστήρια και τις πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις.