Η εναρκτήρια συνάντηση

Η πρώτη συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στο Lodz της Πολωνίας στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2018 και φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Lodz, το οποίο είναι ο συντονιστής του έργου. Εκπρόσωποι από τους 6 εταίρους συναντήθηκαν για να προγραμματίσουν τις δραστηριότητες για τους επόμενους μήνες του έργου.