agapanthus photo

Το έργο E-VET: Πλαίσιο, Στόχοι & Καινοτομία

Scroll to content

Πλαίσιο

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η υψηλή ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) αναγνωρίστηκε ως ένα από τα στοιχεία που στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεδομένου ότι τα προσόντα και οι δεξιότητες των εκπαιδευτικών έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα της διδασκαλίας, απαιτείται συχνά να συμμετέχουν στη διαδικασία Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ).  

Προκλήσεις

Το πραγματικό περιεχόμενο της ΣΕΑ που παρέχεται στους εκπαιδευτικούς δεν είναι πάντοτε συνδεδεμένο με τις ανάγκες επαγγελματικής εξέλιξης που εξέφρασαν τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μπορεί να οδηγήσει σε ορισμένες προκλήσεις και δυσκολίες σε πολυπολιτισμικές αίθουσες διδασκαλίας, ειδικά για νέους εκπαιδευτικούς. Παρόλο που σε σχεδόν στα δύο τρίτα των χωρών της ΕΕ, αυτοί οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση σε δομημένο περιεχόμενο για επιπλέον κατάρτιση, εξατομικευμένη βοήθεια και συμβουλές, τα προγράμματα αυτά διαρκούν μόνο ένα χρόνο. Η λύση αυτή δεν αρκεί για την ανάπτυξη ικανοποιητικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών που πρόκειται να εργαστούν σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον. 

Η αύξηση της κινητικότητας εντείνει την πολιτιστική πολυμορφία των μαθητών στις σχολικές τάξεις. Αυτό δημιουργεί νέες προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές σε διάφορα επίπεδα διδασκαλίας - και στην περίπτωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης ή των μαθημάτων και των εκπαιδεύσεων που παρέχονται από σχολεία, πανεπιστήμια ή ιδρύματα κατάρτισης. Ως εκ τούτου, ο κύριος στόχος του έργου E-VET είναι η ανάπτυξη «soft skills» των εκπαιδευτικών σε συνεργασία με πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στόχοι

Για να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις, το έργο E-VET επικεντρώνεται στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων στα ζητήματα που σχετίζονται με την ανεργία των νέων και τη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών της ΕΕΚ όταν δουλεύουν με μετανάστες μαθητές. Οι κύριοι στόχοι είναι:

- η παροχή ενός διαδικτυακού διαγνωστικού εργαλείου που αξιολογεί τις δεξιότητες που είναι σημαντικές όσον αφορά την εργασία με μετανάστες, σε προσφάτως πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

- Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών με μεθόδους και εργαλεία σχετικά με "soft skills" που προωθούν τη διαπολιτισμική επικοινωνία και τις διαπολιτισμικές δεξιότητες.

- παροχή κάποιων ψηφιακών οδηγών στους συμμετέχοντες, με σκοπό την αύξηση της κοινωνικής ένταξης μέσα στο περιβάλλον της τάξης και την προώθηση της περαιτέρω ενσωμάτωσης των μεταναστών μαθητών.

Αποτελέσματα

Το πρόγραμμα προσφέρει μαζική ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOC) παρέχοντας χρήσιμα διδακτικά εργαλεία. Το ειδικά σχεδιασμένο διαδικτυακό εργαλείο διάγνωσης επιτρέπει να αξιολογούνται τα "soft skills" των εκπαιδευτικών που είναι σημαντικά για τη δημιουργία περιβάλλοντος μάθησης χωρίς αποκλεισμούς για τους μετανάστες μαθητές. Οι συμμετέχοντες μπορούν επίσης να αποκτήσουν πρόσβαση στο eCourse προσαρμοσμένο στις εκτιμώμενες ατομικές ανάγκες για να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες.

Η πολυεθνική διάσταση του έργου περιλαμβάνει 6 εταίρους που προέρχονται από 5 χώρες της ΕΕ - University of Lodz (Πολωνία), Stowarzyszenie EURO LIDER (Πολωνία), Know And Can Association (Βουλγαρία), Cosmic Innovations (Κύπρος), Valencia Innohub (Ισπανία) and InEuropa srl (Ιταλία). Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της βασικής δράσης 2 του προγράμματος Erasmus +, το οποίο επικεντρώνεται στη συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.