Drugie spotkanie międzynarodowe

Drugie spotkanie projektowe miało miejsce w Hiszpanii, w Walencji, 6 lutego 2019 roku. Zespół projektowy przeanalizował dotychczasowe kroki poczynione w kierunku stworzenia pierwszego rezultatu pracy intelektualnej (IO1) oraz zaprojektowania internetowego narzędzia diagnostycznego. Spotkanie było bardzo owocne i pozwoliło na innowacyjne podejście do problematyki. Projekt zmierza w dobrym kierunku!