E jak empowering - seminarium online

29 lipca odbyło się seminarium online pt. E jak empowering. O wzmacnianiu kompetencji nauczycieli w pracy z klasą wielokulturową.

W warsztacie wzięło udział czterdziestu uczestników, reprezentujących szerokie spektrum instytucji związanych z edukacją. Gościliśmy przedstawicieli przedszkoli, szkół, ośrodków doskonalenia nauczycieli, fundacji edukacyjnych oraz nadzoru pedagogicznego. W trakcie spotkania poruszone zostały wątki związane z problematyką zarządzania międzykulturowego oraz budowy kompetencji miękkich w pracy z uczniami w środowisku międzynarodowym. Przedstawiliśmy uczestnikom warsztatu rozwiązania wypracowane w ramach międzynarodowego projektu e-VET, w szczególności platformę edukacyjną. Przedstawione studia przypadku zainicjowały interesującą dyskusję między uczestnikami spotkania.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za udział w seminarium oraz zachęcamy do korzystania z platformy e-VET oraz zgromadzonej tam bazy wiedzy.