Internetowe narzędzie diagnostyczne

Internetowe narzędzie diagnostyczne

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa

Scroll to content

Internetowe narzędzie diagnostyczne

Internetowe narzędzie diagnostyczne służy ocenianiu umiejętności zawodowych nowo wykształconych nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego oraz określeniu obszarów wymagających dalszego rozwoju kompetencji związanych z nauczaniem w środowisku wielokulturowym.

Test składa się z 25 pytań losowo wybranych spośród zestawu 125 pytań (po 25 pytań w każdym obszarze) dotyczących:

- etyki i profesjonalizmu w środowisku pracy,

- komunikacji interpersonalnej, 

- inicjowania pracy zespołowej,

- umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów,

- zarządzania środowiskiem wielokulturowym.

Uczestnicy dostają opisową informację zwrotną zawierającą objaśnienie mocnych i słabych stron oraz sugestie dotyczące rozwoju zawodowego w odniesieniu do badanych kompetencji.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia bezpłatnego udziału w teście i uczestniczenia w kursie on-line.

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa zawiera szereg narzędzi dydaktycznych wspierających komunikację i kompetencje międzykulturowe. Dostępne gotowe interaktywne scenariusze szkoleniowe i zaprojektowane aktywności edukacyjne będą pozwalały na ich bezpośrednią implementację w pracy nauczyciela kształcenia zawodowego.

Kurs będzie początkowo dostępny w języku angielskim, a po jego przetestowaniu również w języku bułgarskim, greckim, włoskim, polskim i hiszpańskim.